Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Bülent Tuğrul

KÖK HÜCRE****** PRP UYGULAMALARI

Uzun senelerdir Kök Hücre çalışmaları gittikçe artan bir ivme ile Tıp Alanında

gerçek yerini almaya başladı. Bazı hastalıklarda Klinikte kullanılmaya başlanması

çok sevindiricidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası nükleer radyasyona maruz kalanların

iyileştirme çalışmalarında Kemik İliği Nakli nin önemi farkedilimiş ve bu girişim

daha sonra yaygınlık kazanmıştır. Son 20 yıldır Kemik İliği Nakillerinin.Kök Hücre

Nakli olduğu anlaşılmıştır. Kısaca Kök Hücre tedavisi 60 yllık bir geçmişe sahiptir.

Bülent TUĞRUL

Haberler

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) Bariatrik Cerrahi Görüşü

-Uluslararası Diyabet Federasyonu Obez ve Tip2 Diyabeti olan hastalarda erken Cerrahiyi Destekleyen Görüşünü 2. Dünya Kongresi Sonunda Açıkladı.

Yazının Devamı

Foto GaleriVideoadres bilgilerTeelfon